menu

CZ Clinic je nestátní zdravotní zařízení poskytující multioborovou jednodenní péči, u rozsáhlejších výkonů s pooperačním dohledem do druhého dne.

ortopedické operace, artroskopie, kyčelní kloub, gynekologické zákroky, chirurgie

Metody léčby úrazu kolenního kloubu

na CZ Clinic Prostějov

Máte po úrazu kolenního kloubu a máte absolvovat operační řešení? Pro Vás určeny jsou následující řádky jako přehled moderních metod, které Vám můžeme nabídnout na naší klinice. 

Poranění menisku: 

V rámci poranění menisku pro nás platí vždy v první řadě heslo “save the meniscus”. Meniskus je rozdělen do několika zón a ne v každé zóně je možné meniskus sešitím rekonstruovat, ale v indikovaných případech je to naše priorita. Používáme moderní implantáty jako meniscal cinch a meniscal cinch II od firmy Arthrex ( www.arthrex.com ). Zároveň do vnější zóny menisku i metodu outside-in. Je potřeba chápat i možnosti “rekonstrukce” menisku. Naši ortopedi jsou všichni erudovaní a zkušení v těchto rekonstrukcích a vždy, pokud je možnost Váš meniskus zašít a zrekonstruovat, pak přihlížejí převážně k Vašemu zdraví a ne k době jak rychle se potřebujete vyléčit.  

Nově provádíme také transplantaci menisku.

Poranění chrupavek:

Poranění chrupavek je jedno z nejvíce závažných poranění kolenního kloubu. Typů poranění chrupavky je opět několik a na naší klinice jsme schopni Vám nabídnout komplexní řešení. Mezi základní ošetření chrupavek, je jejich zpětné přikotvení a přilepení zpět na své místo. K tomuto účelu používáme “chondral dart” implantáty v kombinaci s aplikací ACP/krevní plasmy/. Bohužel často se vyskytují  poranění chrupavky, která již nejsou určená k rekonstrukci - vzniká takzvaný “defekt” chrupavky. Dělení těchto defektů je podle “outerbridge” do 4 stupňů. Podle míry poškození se volí i následná terapie. Stupně 1 až 3 jsou k lokálnímu ošetření s návrty a tzv. “broušením” chrupavky. Při stupni 4 /nejhorsí s obnažením kosti pod chrupavkou/ volíme v první nebo druhé době implantaci Graftnet se kterou máme velice dobré zkušenosti. 

Poranění předního(LCA)/zadního zkříženého vazu(LCP): 

Ošetření předního zkříženého vazu na našem pracovišti je velice častou operací. Dokážeme Vám nabídnout momentálně všechny možné a známé typy rekonstrukcí předního zkříženého vazu. Od nejmodernějších metod rekonsrukcí jako je InternalBrace a ještě novější no-bone-lost InternalBrace, po kterých je nejrychlejší návrat ke sportovním aktivitám /viz článek InternalBrace na našem pracovišti/ po klasické plastiky jako je all-inside ACL repair /rekonstrukce př.zkř.vazu bez jizev/, BTB a STG plastiky klasickou metodou, replastiky LCA kadaverosními štěpy /od dárců/. Jako fixační prvky používáme nejmodernější implantáty převážně firmy Arthrex, dále Johnson&Johnson a Biomet sport medicine. Jaký typ plastiky předního křížového vazu bude nejlepší právě pro Vás? Rozhodujeme se podle typu poranění LCA, odstupu od úrazu a v neposlední řadě i vašich sportovních a pracovních aktivit.

Rekonstrukce zadního křížového vazu /dále LCP/ pomocí štěpu BTB i STG je standartní operací našeho pracoviště. I zde jsme schopni nabídnout Vám nejmodernější metody jako jsou all-inside plastika LCP a dokonce i refixace tibiálního odtržení LCP. S poraněním LCP dost často souvisí i poranění tzv. posterolaterálního komplexu - zde doplňujeme rekonstrukci otevřeně. Plastika LCP je náročnou operací, proto se na naší klinice této problematice věnuje pouze Dr. Macháček a Dr. Malec, a tato operace je vždy prováděna jen ve vzájemné asistenci obou těchto ortopedů. Ovšem s přihlédnutím k velkému počtu odoperovaných pacientů s tímto typem poranění, je tato operace v jejich provedení již zcela běžnou. 

Jsme vybaveni nejenom nejmodernější technikou a implantáty, ale i zkušenostmi našich lékařů ze zahraničních stáží. V rámci vzdělávání se v nejmodernějších metodách, se nši lékaři pravidelně zúčastňují domácích i zahraničních workshopů i kongresů. 

Nebojte se artroskopie kolenního kloubu, ve spolupráci s naším zkušeným personálem a erudovanými anesteziology se Vám snažíme zpříjemnit dobu, po kterou potřebujete Vy pomoci od nás. 

LCP provádí:

  • prim. MUDr. Vladimír Macháček
  • MUDr. Tadeáš Malec
  • MUDr. Roman Hanák
  • MUDr. Tomáš Petrů

 

MUDr. Vladimír Macháček