menu

CZ Clinic je nestátní zdravotní zařízení poskytující multioborovou jednodenní péči, u rozsáhlejších výkonů s pooperačním dohledem do druhého dne.

ortopedické operace, artroskopie, kyčelní kloub, gynekologické zákroky, chirurgie

Informace pro pacienty

Pro Vás, kteří jste byli indikováni Vaším lékařem k operačnímu zákroku na CZ Clinic, budou snad tyto řádky užitečné, aby jste se mohli bez stresu připravit k operačnímu výkonu. V rámci plánování operačního programu se snažíme, aby naši pacienti nemuseli v den operace nikde dlouho čekat. Proto Vás před operací bude tým CZ Clinic telefonicky kontaktovat a upřesní čas nástupu v den operace.

Většina zákroků na klinice probíhá v celkové anestezii. Datum, které máte napsáno v ambulantní zprávě, je dnem operačního výkonu! Nenastupuje se tedy, jako např.v nemocnici, den dopředu! Je nutné se na přijetí v termín operace dostavit již s předoperačním vyšetřením od Vašeho praktického lékaře. Před celkovou anestezií je důležité od půlnoci dne nástupu k operačnímu výkonu nejíst, nepít a nekouřit! V opačném případě bychom museli Vaši operaci odložit. Věřte, že nám jde pouze o Vaše bezpečí v průběhu operace. Pro anesteziologa je nutné donést si s sebou vyplněný anesteziologický formulář (ke stažení), ale bude Vám eventuálně poskytnut i na recepci v den přijetí.

S ambulantní zprávou od Vašeho lékaře a předoperačním vyšetřením ( nejlépe i s anesteziologickým dotazníkem a informovaným souhlasem ) se dostavíte v čase určeném personálem CZ Clinic na recepci. Zde od Vás sestra převezme přichystané formuláře, případně pomůže s jejich vyplněním, zařadí je do karty pacienta, vybere finanční částku dle stanoveného ceníku ( provozní poplatek 1000 kč, v případě ubytování do druhého dne 2000 kč )  a zavede Vás na pokoj. Po předání karty na oddělení následuje změření tlaku a pulsu, zapsání váhy a výšky a po krátkém rozhovoru s anesteziologem jste tímto připraven k operačnímu zákroku v celkové anestezii.

Po operaci za Vámi přijde lékař, který prováděl operaci a seznámí Vás s průběhem operace a návrhem pooperační péče. Při propuštění Vám bude vydána propouštěcí zpráva s datem kontroly u Vašeho ošetřujícího lékaře.

Za personál CZ Clinic Vám přejeme brzké uzdravení...

Nebojte se zeptat na cokoliv. Tel.: 725 443 027

To make an appointment for orthopedic clinics, call: 601 171 186 , www.orthoma.cz